επικοινωνία

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΘΕΣΗ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΟΙΝΟΦΥΤΑ

ΤΗΛ  2262032294  FAX 2262032277

Info@heer.gr
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ  Κατερίνα Αφεντάκη k.afendaki@heer.gr   ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  Γιώργος Κωνσταντούρας g.konstantouras@heer.gr