ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας πρωτοπορεί συνδυάζοντας δυο έμμεσα συνδεόμενους κλάδους της κατασκευής αμαξωμάτων – υδραυλικής ενέργειας και της ανακύκλωσης. Η πολυετής πείρα μας και η συνεχής ενημέρωση σε ό,τι αφορά τους παραπάνω τομείς, εξαιτίας της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε, μας έχουν κάνει μοναδικούς και αξεπέραστους στο είδος μας. Οι σύγχρονες εργονομικές εγκαταστάσεις μας σε συνδυασμό με το μηχανολογικό εξοπλισμό και το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουμε μας έκαναν ικανούς να προσφέρουμε αξιόπιστες, γρήγορες και οικονομικές λύσεις στους πελάτες μας.

Σε ό,τι αφορά την υδραυλική ενέργεια, η επιχείρησή μας αναλαμβάνει κατασκευές – επισκευές και τοποθετήσεις υδραυλικών πορτών και γερανών, μετατροπές αμαξωμάτων στα υδραυλικά συστήματα και στα συστήματα αέρος.

Σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συλλογή και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Πιστοποιητικά

Η εταιρεία μας έχει λάβει πιστοποιήσεις ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

Το ISO 9001 είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας και αφορά σε όλες τις κατηγορίες των εταιρειών, ανεξάρτητα από το είδος, το μέγεθος και το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία. Τo ISO 9001 περιγράφει ένα μοντέλο διοίκησης που εφαρμοζόμενο διασφαλίζει την προσδοκώμενη ποιότητα στα προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρει ένας Οργανισμός, με στόχο πάντα την ικανοποίηση του πελάτη.

Το ISO 14001 είναι ένα διεθνές πρότυπο το οποίο αναγνωρίζει τις ενέργειες υπεύθυνων επιχειρήσεων στην διαχείριση και τον έλεγχο του περιβάλλοντος. Η πιστοποίηση κατά ISO 14001 αποδεικνύει την ύπαρξη Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Τα πρότυπα OHSAS 18001/ΕΛΟΤ 1801 περιγράφουν τις θεμελιώδεις αρχές για την εφαρμογή Συστημάτων Υγείας & Ασφάλειας της Εργασίας.

  • Πιστοποιητικό ISO 9001
  • Πιστοποιητικό ISO 14001
  • Πιστοποιητικό OHSAS 18001

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ