ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία μας πρωτοπορεί συνδυάζοντας δυο έμμεσα συνδεόμενους κλάδους της κατασκευής αμαξωμάτων – υδραυλικής ενέργειας και της ανακύκλωσης. Η πολυετής πείρα μας και η συνεχής ενημέρωση σε ό,τι αφορά τους παραπάνω τομείς, εξαιτίας της τεχνογνωσίας που διαθέτουμε, μας έχουν κάνει μοναδικούς και αξεπέραστους στο είδος μας. Οι σύγχρονες εργονομικές εγκαταστάσεις μας σε συνδυασμό με το μηχανολογικό εξοπλισμό και το άρτια εξειδικευμένο προσωπικό που διαθέτουμε μας έκαναν ικανούς να προσφέρουμε αξιόπιστες, γρήγορες και οικονομικές λύσεις στους πελάτες μας.

Σε ό,τι αφορά την υδραυλική ενέργεια, η επιχείρησή μας αναλαμβάνει κατασκευές – επισκευές και τοποθετήσεις υδραυλικών πορτών και γερανών, μετατροπές αμαξωμάτων στα υδραυλικά συστήματα και στα συστήματα αέρος.

Σε ό,τι αφορά την ανακύκλωση, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τη συλλογή και τη μεταφορά των ανακυκλώσιμων υλικών πάντα με σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Πιστοποιητικά

Η εταιρεία μας έχει λάβει πιστοποιήσεις ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018.

Τα ISO 9001, 14001 και 45001 είναι διεθνή αναγνωρισμένα πρότυπα, τα οποία πιστοποιούν ότι το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρείας μας έχει αξιολογηθεί και έχει καταχωρηθεί από τον φορέα πιστοποίησης Libero Assurance.

Το Σύστημα Διαχείρισης εφαρμόζεται στο πεδίο:
Κατασκευή και επισκευή αμαξωμάτων, μεταλλικές κατασκευές εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας, διακίνησης φορτίων, γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων, επισκευή μηχανημάτων. Εμπόριο υδραυλικών συστημάτων. Εμπόριο, συλλογή και μεταφορά μη επικίνδυνων αποβλήτων. Μονάδα προσωρινής αποθήκευσης στερεών μη επικινδύνων αποβλήτων.

ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ