ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ

αλουμίνιο

Το αλουμίνιο θεωρείται από τα πιο εύκολα υλικά για ανακύκλωση.

Τα προϊόντα που είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο τα συναντούμε σχεδόν παντού γύρω μας σε κατοικίες, εμπορικά και βιομηχανικά κτίρια, συσκευές και πολλές άλλες εφαρμογές.

Με την ανακύκλωση του αλουμινίου επιτυγχάνουμε εκτός από τη μείωση των απορριμάτων και σημαντικό οικονομικό όφελος, καθώς εξοικονομείται μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή του από πρώτες ύλες.