ΠΛΑΣΤΙΚΟ

πλαστικό

Το πλαστικό ως γνωστόν χρησιμοποιείται ευρύτατα. Οι πιο χαρακτηριστικές χρήσεις του είναι, ως υλικό συσκευασίας, δομική ύλη σε όλες σχεδόν τις ηλεκτρονικές συσκευές, οικιακά σκεύη και εξαρτήματα, παιχνίδια κ.ά.

Η βιομηχανία πλαστικών για την κατασκευή των προϊόντων της χρησιμοποιεί τα εξής παράγωγα:

  • PET ή PETE : Τετραφθαλικός πολυεστέρας (Τετραφθαλικός εστέρας του πολυαιθυλενίου)
  • HDPE : Πολυαιθυλαίνιο υψηλής πυκνότητας
  • PVC : Χλωριούχο πολυβινύλιο
  • LDPE : Πολυαιθυλαίνιο χαμηλης πυκνότητας
  • PP : Πολυπροπυλαίνιο
  • PS : Πολυστυρόλιο ή πολυστυρένιο
  • ΑΛΛΑ : Όλα τα άλλα υλικά δεν ανήκουν σε κάποια απο τις παραπάνω κατηγορίες όπως Ακρυλονιτρίλιο, Βουταδένιο, Στυρόλιο ΑBS κ.α.

Η αναγκαιότητα, λοιπόν, ανακύκλωσης του πλαστικού είναι φανερή, διότι εξαιτίας της εκτεταμένης χρήσης του και της κατανάλωσης σημαντικών ποσοτήτων πετρελαίου κατά τη διαδικασία παραγωγής του, εξοικονομούνται πάρα πολύ σημαντικά ποσά ενέργειας κατά την ανακύκλωση.