ΧΑΛΚΟΣ

χαλκός

Ο χαλκός αποτελεί σημαντικό προϊόν για ανακύκλωση, καθότι χρησιμοποιείται ευρέως σε πάρα πολλούς τομείς και εφαρμογές, όπως σε παραγωγικές δραστηριότητες και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (καλώδια χαλκού, χάλκινοι σωλήνες, κ.λ.π.), σε διάφορα χάλκινα σκεύη και εξαρτήματα, καθώς και σε χάλκινους αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος κάθε διατομής.

Είναι φανερό ότι η ανακύκλωση του χαλκού, πέρα από τα οικονομικά οφέλη, συμβάλει επίσης στην προστασία του περιβάλλοντος.