ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

  • Κατασκευές και επισκευές αμαξωμάτων
  • Διασκευές και μετατροπές βαρέων οχημάτων
  • Συγκολλήσεις αμαξωμάτων και πλαισίων αλουμινίου
  • Ευθυγράμμιση σασί βαρέων οχημάτων
  • Επισκευές και εμπόριο σουστών
  • Εγκαταστάσεις και επισκευές γερανών, υδραυλικών πορτών
  • Κατασκευές και εγκαταστάσεις υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης
  • Κατασκευή και επισκευή υδραυλικών κυλίνδρων
  • Εμπόρια υδραυλικών συστημάτων, συστημάτων αέρος και συναφών ειδών