ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

  • Κατασκευές αμαξωμάτων
  • Διασκευές και μετατροπές βαρέων οχημάτων
  • Ευθυγράμμιση σασί βαρέων οχημάτων
  • Κατασκευές και εγκαταστάσεις υδραυλικών συστημάτων υψηλής πίεσης
  • Κατασκευή υδραυλικών κυλίνδρων