ΧΑΡΤΙ

χαρτί

Το χαρτί αποτελεί ένα πολύ σημαντικό πόρο σε παγκόσμια κλίμακα, αφού χρησιμοποιείται ευρύτατα. Είναι ένα από τα βασικά υλικά που ανακυκλώνονται λόγω ακριβώς της ευρείας χρήσης του, τόσο για νοικοκυριά όσο και για κάθε είδους εταιρεία και οργανισμό.

Τα είδη του χαρτιού που συνήθως ανακυκλώνονται είναι εφημερίδες, χαρτοσακούλες, κουτιά από χαρτόνι, χαρτί γραφείου και χαρτί απορριμάτων.

Ο κύριος όγκος του χαρτιού προέρχεται από επεξεργασία ξυλείας και γι’ αυτό επιβάλλεται να υφίσταται ακόμα και ολοκληρωτική ανακύκλωση, προκειμένου να μην απειλούνται με αφανισμό δέντρα και δασικές εκτάσεις. Επιπλέον, τα εναλλακτικά υλικά παραγωγής χαρτιού εγείρουν ιδιαίτερα υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις.